WMD water en energie

Water en energie worden steeds vaker aan elkaar gekoppeld. De ondergrond wordt gebruikt voor warmte- koudeopslag waarbij water het transportmiddel is. WMD water en energie realiseert onder andere projecten waarbij warmte en koude uit grondwater, dat wordt gewonnen voor drinkwater, ingezet wordt als duurzame energiebron.

Partner van bedrijven en overheden


WMD water en energie ontwikkelt en exploiteert duurzame energieconcepten gebaseerd op benutting van bodemenergie. Ook ontwikkelt en exploiteert WMD warmtenetten. WMD richt zich vooral op collectieve of multi-cliënt systemen. Daarmee is WMD partner van bedrijven en overheden om invulling te geven aan duurzaamheidsdoelstellingen.

WMD water en energie is een zelfstandig opererende dochteronderneming van NV WMD Waterbedrijf Drenthe.

Wethouder Gert Vos (Hoogeveen) en Norbert Veldkamp (WMD)