Wat is belasting op leidingwater (BoL)?

Belasting op leidingwater (BoL) is een heffing van de rijkoverheid die wordt geheven op grond van de Wet belastingen op milieugrondslag. De drinkwaterbedrijven moeten deze belasting voor de overheid innen.

Vanaf 1 januari 2016 is de belasting op leidingwater (BoL) 0,335 eurocent per 1000 liter tot een maximum van 300 m3.