Wat betaal ik eigenlijk voor drinkwater?

AnnemoreenWaterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) houdt de waterprijs laag. Voor duizend liter (1 m3) betaalt u 55 cent. Het vastrecht voor huishoudens is € 60,00 per jaar.

Een rekenvoorbeeld
Voor een gemiddeld huishouden in Drenthe met een gemiddeld verbruik van 120 m3 drinkwater per jaar.

test test tese
sette ssee ee
ee

2015

2016

Waterprijs
Drinkwater (120 mᵌ x 0,55)

66,00

66,00

Vastrecht huishouden

60,00

60,00

Subtotaal

126,00

126,00

Belasting

 

 

Belasting op leidingwater  (BoL)

39,60

40,20

BTW 6%

9,94

9,97

Subtotaal

49,54

49,57

Voor een heel jaar

175,54

176,17

Belasting
Elk jaar stelt de rijksoverheid in december het belastingtarief per kubieke meter leidingwater vast. Vanaf 1 januari 2016 is de belasting op leidingwater (BoL) 0,335 eurocent per 1000 liter over de eerste 300 m³ drinkwater die u per jaar gebruikt.

Gebruik per dag
Dagelijks gebruiken we in Nederland gemiddeld bijna 120 liter water per persoon per dag.