Kan WMD het drinkwater nog zachter maken?

WMD heeft de mogelijkheid het water zachter te maken, maar wij moeten aan de wettelijk gestelde eisen voldoen. De huidige hardheid van het water neemt de nadelen van hard water weg.

In Nederland mag het drinkwater niet te hard maar ook niet te zacht zijn. Het Waterleidingbesluit schrijft voor dat de totale hardheid van drinkwater dient te liggen tussen 1 en 2,5 mmol/l (tussen 5,6 en 14 °DH).