Hoe wordt de kwaliteit van drinkwater gecontroleerd?

De Waterleidingwet schrijft voor hoe de waterleidingmaatschappijen drinkwater moeten controleren. Dagelijks nemen we monsters van het drinkwater, ook bij klanten thuis. Ons waterlaboratorium WLN onderzoekt deze. Als ze afwijken van de wettelijke normen, onderneemt WMD direct actie.

Legitimatie
Krijgt u namens WMD een watermonsternemer van WLN aan de deur, dan stellen wij het op prijs als u mee wilt werken. De medewerkers zijn goed herkenbaar aan de bedrijfskleding en de bedrijfsauto met het logo van WLN. De monsternemer heeft een legitimatiebewijs en is met een paar minuten weer weg.