Waarom betaal ik btw over belasting?

De overheid belast de drinkwaternota met btw. Voor drinkwater geldt het lage btw-tarief van 6%. De btw staat apart op de waternota vermeld.

Belasting op leidingwater (BoL) wordt geheven op grond van de Wet belastingen op milieugrondslag. De BoL wordt in rekening gebracht op de drinkwaternota en over het totaalbedrag betaalt u btw.

  • Btw (Belasting Toegevoegde Waarde) is een omzetbelasting die wordt geheven bij de levering van een product of dienst.
  • Over belasting op leidingwater (BoL) moet 6% btw worden geheven omdat de belasting te maken heeft met verbruik.

De drinkwaterbedrijven moeten deze belastingen innen voor de overheid.