Wildlands

Wildlands Adventure Zoo is een nieuw attractiepark (22 ha) in Emmen. Het park ligt naast het waterwingebied van drinkwaterproductiestation Noordbargeres. Ter bescherming van het grondwater is de omgeving grondwaterbeschermingsgebied.

Duurzame energie uit leidingwater

WMD water en energie gebruikt warmte en koude uit grondwater, dat wordt gewonnen voor drinkwaterproductie, als duurzame energiebron.

Een laag- een en hoog temperatuur warmtenet zorgt ervoor dat Wildlands CO2-neutraal is en minder afhankelijk van de gasprijs.

Warmtenet

WMD water en energie heeft een laag temperatuurwarmtenet aangelegd. Door de temperatuur van het drinkwater heeft het water in dit net het hele jaar een constante temperatuur.

In de zomer kan Wildlands het net gebruiken om gebouwen mee te koelen en in de winter om er warmte uit te halen. Warmtepompen verwarmen het water tot 40 graden Celsius.

Hoog temperatuurnet

Het park heeft op een paar plekken heel veel warmte nodig, zoals bijvoorbeeld in een grote subtropische kas. WMD water en energie lost dat op met warmtekrachtkoppelingsinstallaties (wkk’s).

Een geïsoleerd hoog temperatuurnet voorziet het park van zowel groene warmte als groene stroom. Het gas wordt opgewekt met biovergisting. Op dit leidingnet is ook het nieuwe theater aangesloten.

Uitbreiding

De gemeente Emmen onderzoekt of het gemeentehuis en zorgcentrum Holdert kunnen worden aangesloten. Er zijn plannen voor meer warmtenetten in Emmen, zoals tussen het Scheper Ziekenhuis en het Esdal College.