Bentinckspark

Met energie uit drinkwater een verzorgingshuis, een sportcomplex en een school verwarmen en koelen. Dat gebeurt in Hoogeveen. Het Bentinckspark (27 ha) in het hart van Hoogeveen is grootschalig vernieuwd. Het doel van de gemeente is om dit zo duurzaam mogelijk te doen. Het park ligt bij het waterwingebied van productiestation Hoogeveen. WMD water en energie gebruikt warmte en koude uit grondwater, dat wordt gewonnen voor drinkwaterproductie, als duurzame energiebron.

Bodemenergie

De warmte uit de ondergrond komt beschikbaar via grondwater. WMD pompt in Hoogeveen continu grondwater op. Drinkwater heeft bij de winning een constante temperatuur.

Water met een temperatuur van maar ongeveer 10 graden kan worden gebruikt voor verwarming of koeling van gebouwen door warmtepompen in te zetten.

In het Bentinckspark ligt een aparte gesloten ringleiding van ongeveer 3 kilometer. Het gezuiverde grondwater in dit laagtemperatuur warmtenet wordt op een constante temperatuur gehouden.

Productiestation Hoogeveen

Nieuwbouw

Bij de afnemers wordt warmte of koude gebruikt. Zo blijft het grondwater beschermd en dus ook ons drinkwater.

De nieuwbouw van het Roelof van Echten College, woonzorgcomplex Jannes van der Sleedenhuis en het sportcomplex Activum zijn uitgerust met vloerverwarming.

De installaties gebruiken weliswaar elektriciteit, maar er wordt evenveel gas bespaard als het verbruik van ongeveer 100 huishoudens per jaar (180.000 m3). Zo gaat er ongeveer 200 ton minder broeikasgas (CO2) de lucht in.

Activum Hoogeveen

Uniek

Energie onttrekken uit grondwater en daarmee gebouwen verwarmen is niet uniek. Maar in Hoogeveen doen we dat met drinkwater. Warmte en koude onttrekking aan drinkwater heeft slechts een minimale verandering van de drinkwatertemperatuur tot gevolg. Gemiddeld over het jaar blijft de temperatuur vrijwel gelijk.