Mijn hoofdkraan werkt niet goed. Wat nu?

Heeft de monteur bij het vervangen van de watermeter ontdekt dat uw hoofdkraan niet goed werkt? WMD vervangt uw hoofdkraan kosteloos.
Neem contact op met onze Klantenservice via info@wmd.nl of tijdens kantooruren via 0592 – 854 300.

Lekt mijn nieuwe watermeter?

Soms ligt er een plasje water onder de meter. In de meeste gevallen is dat vrijgekomen bij het vervangen van de meter. Volkomen onschuldig dus.

Door temperatuurwisseling kan condens ontstaan. De meter voelt dan nat aan. Ook hier is geen sprake van lekkage.

Verliest de watermeter met regelmaat druppels water? Dat wijst vermoedelijk wel op lekkage. Neem contact op met onze Klantenservice via info@wmd.nl of tijdens kantooruren via 0592 – 854 300.

Er zit een luchtbel onder het glaasje. Is dat normaal?

Nadat de watermeter is geplaatst vult de meter zich met water. Soms duurt het wel een maand voor alle lucht uit de meter is verdwenen en de meter volledig is gevuld met water. U ziet dan een luchtbel onder het glaasje.

Waarom staat een nieuwe meter niet op nul?

Het telwerk van de watermeter is geijkt. Bij het ijken wordt water door de meter geperst. De beginstand van uw watermeter staat daardoor niet altijd helemaal op nul. In onze administratie hanteren we altijd 1 m³ als beginstand van de nieuwe meter. Zo betaalt u nooit te veel.

Hoe wordt de meter vervangen?

Het vervangen van de watermeter duurt ongeveer een kwartier. Gedurende die tijd kunt u geen water gebruiken. Uiteraard doen wij er alles aan om u zo weinig mogelijk overlast te bezorgen.

Het is belangrijk dat de monteur genoeg ruimte heeft om de watermeter te installeren. Wij vragen u ervoor te zorgen dat de watermeter goed bereikbaar is. De monteur kan dan zijn werk zonder vertraging uitvoeren.

Nadat de meter is vervangen ontvangt u een kaart met de stand van de oude watermeter. Deze meterstand vindt u terug op de jaarafrekening. Om fouten te voorkomen is het belangrijk deze meterstand te controleren.

Waarom wordt mijn watermeter vervangen?

Elke keer als u de kraan opendraait, gaat het telwerk in de meter lopen. Zo wordt uw waterverbruik geregistreerd. Dat moet vanzelfsprekend goed zijn. Daarom vervangt WMD periodiek de watermeter. Aan deze service zijn geen kosten verbonden.

De werkzaamheden worden vooraf via e-mail of per brief aangekondigd. Alle monteurs dragen zichtbaar een legitimatiebewijs. Vraag ernaar bij twijfel.