Waarom moet ik incassockosten betalen?

Incassokosten zijn de kosten die WMD maakt om een rekening te innen die een klant niet uit zichzelf betaalt. Deze incassokosten worden bovenop het verschuldigde bedrag in rekening gebracht.

Natuurlijk kan het een keer voorkomen dat u vergeet uw rekening te betalen, bijvoorbeeld omdat u op vakantie bent. Daarom brengen we voor de eerste herinnering geen kosten in rekening. Wanneer u na deze herinnering nog niet betaalt, sturen we u tweede herinnering. Wij verhogen hierbij uw openstaande vordering met incassokosten. Lees meer

Ik heb financiële problemen. Kan WMD mij helpen?

Als u denkt niet aan uw betalingsverplichting te kunnen voldoen, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. In een vroeg stadium kunnen we meer voor u doen en u voorkomt extra incassokosten. Neem telefonisch contact op met onze klantenservice, bereikbaar tijdens kantooruren op 0592 – 854 550. Zij kunnen aangeven welke mogelijkheden er zijn.

Er zijn instanties die u kunnen helpen. U kunt gebruik maken van schuldhulpverlening voor consumenten. Neem hiervoor contact op met uw gemeente. In onze brochure Voorkom afsluiten leest u meer over de verschillende mogelijkheden bij betalingsproblemen.

Hoe zit het met de factuur voor recreatiewoningen?

Veel recreatiewoningen hebben geen watermeter. WMD past hier het tarief ‘zonder watermeter’ toe. Dit betekent dat u een vast bedrag betaalt voor het waterverbruik in uw recreatiewoning, ongeacht het werkelijke waterverbruik.

Hoe kan ik betalen?

Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) biedt verschillende mogelijkheden om rekeningen te betalen.

  • Automatische incasso
  • iDEAL (een digitale acceptgiro)
  • Acceptgiro

Automatische incasso
WMD schrijft het factuurbedrag automatisch af van uw rekening. Uw rekeningen worden tijdig betaald en u komt niet voor herinnerings- of aanmaningskosten te staan.

iDEAL
Twee keer per jaar krijgt u een digitale acceptgiro in uw mailbox. Met de betaalknop in deze e-mail kunt u eenvoudig betalen via uw eigen bank. Dit is de online variant van de traditionele acceptgiro. Efficiënt, veilig, snel en bovendien duurzaam.

Acceptgiro
Het versturen en verwerken van acceptgiro’s brengt extra kosten met zich mee. Om ervoor te zorgen dat wij deze kosten niet hoeven door te berekenen in onze drinkwatertarieven, brengen wij die in rekening bij klanten die er specifiek voor kiezen per acceptgirokaart te betalen. U ontvangt twee keer per jaar een acceptgiro per post. U betaalt € 1,62 per acceptgiro. Als u rekeningen via automatische incasso of iDEAL betaalt, brengt WMD geen kosten in rekening.

Overstappen naar een andere betaalwijze
Stuur een mail naar wmd.nl
Neem contact op met onze Klantenservice, bereikbaar tijdens kantooruren op 0592 – 854 550.

Hoe vaak krijg ik een factuur?

U krijgt één keer per jaar een jaarafrekening, inclusief het voorschot voor de eerste periode van januari tot en met juni. Het tweede voorschot is voor de periode van juli tot en met december.
Het voorschot wordt berekend op basis van het aantal personen in het huishouden en op basis van het gebruik over voorgaande jaren.

Kan ik uitleg krijgen over mijn factuur?

Kijk hier voor een toelichting op de jaarafrekening.

Wat is belasting op leidingwater (BoL)?

Belasting op leidingwater (BoL) is een heffing van de rijkoverheid die wordt geheven op grond van de Wet belastingen op milieugrondslag. De drinkwaterbedrijven moeten deze belasting voor de overheid innen.

Vanaf 1 januari 2016 is de belasting op leidingwater (BoL) 0,335 eurocent per 1000 liter tot een maximum van 300 m3.

Waarom betaal ik btw over belasting?

De overheid belast de drinkwaternota met btw. Voor drinkwater geldt het lage btw-tarief van 6%. De btw staat apart op de waternota vermeld.

Belasting op leidingwater (BoL) wordt geheven op grond van de Wet belastingen op milieugrondslag. De BoL wordt in rekening gebracht op de drinkwaternota en over het totaalbedrag betaalt u btw.

  • Btw (Belasting Toegevoegde Waarde) is een omzetbelasting die wordt geheven bij de levering van een product of dienst.
  • Over belasting op leidingwater (BoL) moet 6% btw worden geheven omdat de belasting te maken heeft met verbruik.

De drinkwaterbedrijven moeten deze belastingen innen voor de overheid.

Wat moet ik doen als mijn geschatte meterstand niet klopt?

Met de juiste watermeterstand bij de hand, kunt u contact opnemen met onze klantenservice. Zij bepalen in overleg met u of het raadzaam is een correctienota te maken. Onze klantenservice is tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar op telefoon 0592 – 854 550.

Ik heb meer water gebruikt dan vorig jaar. Hoe kan dat?

Meerdere oorzaken zijn mogelijk

  • Het aantal gezinsleden is toegenomen
  • U heeft apparatuur aangeschaft waardoor meer water wordt verbruikt
  • De tuin is vaker gesproeid
  • Uw meterstand is vorig jaar te laag geschat, daarom hebben we dit jaar een correctie toegepast
  • Mogelijk heeft u thuis lekkage. Dit is vrij eenvoudig vast te stellen. Voor meer informatie: Checken op lekken.