Duurzame energie

Voor de koeling en verwarming van woningen, kantoren en bedrijfsgebouwen is energie nodig. Deze energie kan uit elektriciteit en aardgas komen, maar het kan ook anders. Bij koeling en verwarming kan namelijk de bodem ingezet worden als duurzame energiebron.

Water als drager van energie

Elektriciteit en gas zijn de bekende energiedragers. Elektriciteit en gas kunnen worden getransporteerd, zodat de energie op een andere plaats kan worden gebruikt dan waar het wordt gemaakt. Water is ook zo’n energiedrager. Door water te verplaatsen, wordt ook energie verplaatst. Op één plaats kan water worden verwarmd, terwijl dat op een andere plaats wordt gebruikt.

Warmtepomp

Nieuwe technieken

De rol van water als energiedrager speelt een grote rol bij nieuwe energietechnieken waarbij bodemwarmte wordt gebruikt. Warmte Koude Opslag (WKO) is zo’n techniek.

Warmtewisselaar

WMD water en energie

Om de warmte te verplaatsen naar gebruikers zijn warmtenetten nodig. WMD water en energie is specialist in aanleg en beheer van dergelijke netten.